Algemene voorwaarden

Op deze offerte zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011, en welke u hieronder kunt downloaden.

TJ-Art Algemene_voorwaarden_augustus_2016